Rozhodnutia
HE-KR-2017/2018-0047Zmena obsadenia
HE-KR-2017/2018-0046Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0045Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0043Pochvala rozhodcovi
HE-KR-2017/2018-0042Pochvala R HUDÁK Marek
HE-KR-2017/2018-0041Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0040Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0039Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0037Ospravedlnenie 19.4.-6.5.
HE-KR-2017/2018-0036Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0035Pochvala R CHRIN
HE-KR-2017/2018-0034Zmena rozhodcu
HE-KR-2017/2018-0032Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0030Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0029Pochvala rozhodcovi
HE-KR-2017/2018-0028Pochvala rozhodcom
HE-KR-2017/2018-0027Zmena rozhodcu
HE-KR-2017/2018-0026Úhrada ostatných nákladov R - II. trieda st. žiaci 9 kolo : Hrabovec- Ulič
HE-KR-2017/2018-0025Pochvala rozhodcovi
HE-KR-2017/2018-0024Ospravedlnenie
HE-KR-2017/2018-0023Pozornosť DK
HE-KR-2017/2018-0022Zmena rozhodcu
HE-KR-2017/2018-0021Úhrada ostatných nákladov R - II. trieda st. žiaci 4 kolo : Borov B - Ulič
HE-KR-2017/2018-0020Úhrada ostatných nákladov R - II. trieda st. žiaci 3 kolo : Ulič - Oľka
HE-KR-2017/2018-0019Úhrada ostatných nákladov R - I. trieda žiaci 7 kolo : Dlhé - Z.Hámre
HE-KR-2017/2018-0018Úhrada ostatných nákladov R a DZ - Ohradzany - Udavské
HE-KR-2017/2018-0015Sťažnosť na výkon rozhodcu
HE-KR-2017/2018-0010Znížená úhrada za R-AR1,AR2 - I.kolo pohár Kolonica
HE-KR-2017/2018-0009Znížená úhrada za R-AR1,AR2 - I.kolo pohár Ňagov
HE-KR-2017/2018-0008Znížená úhrada za R-AR1,AR2 - I.kolo pohár Zubné
HE-KR-2017/2018-0007Znížená úhrada za R-AR1,AR2 - I.kolo pohár Rovné
HE-KR-2017/2018-0006Znížená úhrada za R-AR1 - I.kolo pohár Habura
HE-KR-2017/2018-0005Znížená úhrada za R-AR1 - I.kolo pohár Turcovce
HE-KR-2017/2018-0004Znížená úhrada za R-AR1 - I.kolo pohár Ul. Krivé
HE-KR-2017/2018-0003Pochvala R a AR
HE-KR-2017/2018-0002Ospravedlnenie