Rozhodnutia
HE-KR-2016/2017-0015Pochvala rozhodcovi
HE-KR-2016/2017-0014Žiadosť o zmenu rozhodcu
HE-KR-2016/2017-0011Sťažnosť na R Turcovce -Habura
HE-KR-2016/2017-0008Pochvala na výkon rozhodcu
HE-KR-2016/2017-0007Pochvala na výkon rozhodcu
HE-KR-2016/2017-0005Pochvala na výkon R
HE-KR-2016/2017-0004Pochvala na R Semana
HE-KR-2016/2017-0003Ospravedlnenie
HE-KR-2016/2017-0002Žiadosť o nedelegovanie
HE-KR-2016/2017-0001POchvala na rozhodcov