Komisia rozhodcov
HE-KR-2016/2017-0015
Pochvala rozhodcovi
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2016/2017-0015
Klub: FK Rovné
Dátum zaevidovania: 24.10.2016 09:25
Dátum vyriešenia: 24.10.2016 09:25
Stav: Vyriešené