Komisia rozhodcov
HE-KR-2016/2017-0028
Prehodnotenie
KR podnet neprerokovala : podnet FK Slovan BELÁ n/Cir. - nespĺňa náležitosti v zmysle RS čl.6 bod. f.
Rozhodnutie: HE-KR-2016/2017-0028
Klub: TJ Slovan Belá nad Cirochou
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 08:24
Dátum vyriešenia: 09.06.2017 08:24
Stav: Vyriešené