Komisia rozhodcov
HE-KR-2016/2017-0029
Pochvala na výkon rozhodcu
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2016/2017-0029
Klub: TJ Iskra Ňagov
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 08:25
Dátum vyriešenia: 09.06.2017 08:26
Stav: Vyriešené