Komisia rozhodcov
HE-KR-2017/2018-0023
Pozornosť DK
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2017/2018-0023
Klub: TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom
Dátum zaevidovania: 05.10.2017 17:07
Dátum vyriešenia: 05.10.2017 17:07
Stav: Vyriešené