Komisia mládeže
HE-KM-2017/2018-0005
Pakostov zmena UHČ
KM berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KM-2017/2018-0005
Klub: F.O. AJAX Pakostov
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 15:18
Dátum vyriešenia: 22.08.2017 15:18
Stav: Vyriešené