Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
HE-MK-2016/2017-0002Zamietnutý transfer Dávid Olah (1229462)
HE-MK-2016/2017-0001Žiadosť TJ Roma Podskalka