Rozhodnutia
HE-STK-2017/2018-0197Zmena času I. trieda žiaci 17. kolo OŠK Udavské - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0196Zmena 19. kolo I. trieda dorast TJ Družstevník Oľka - FK obce Kochanovce/Brekov
HE-STK-2017/2018-0195Zmena hracieho dňa TJ Iskra Ňagov
HE-STK-2017/2018-0194Zmena odohratie stretnutia I. trieda Žiaci 24 kolo TJ Jasenov - TJ Družstevník Borov
HE-STK-2017/2018-0193Zmena stretnutia I. trieda Žiaci 14 kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0192Žiadosť TJ Lesy Zubné
HE-STK-2017/2018-0191Odhlásenie družstva dorastencov I. Trieda
HE-STK-2017/2018-0190Zmena 13. kolo I. trieda žiaci TJ Jasenov - OFK Agrifop Stakčín
HE-STK-2017/2018-0189Zmena HP I. Trieda žiaci 16. kolo TJ Jasenov - TJDružstevník Dlhén/C
HE-STK-2017/2018-0188Zmena UHČ 16 kolo I. Trieda žiaci TJ Družstevník Borov - OŠK Udavské
HE-STK-2017/2018-0187Zmena stretnutia I. trieda Dospelí 16. kolo TJ Družstevník Nižné Ladičkovce - TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica
HE-STK-2017/2018-0186Zmena I. trieda žiaci 15. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - OFK Agrifop Stakčín
HE-STK-2017/2018-0185Zmena I. trieda Dorast 15. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - OFK Agrifop Stakčín
HE-STK-2017/2018-0184zmena termínu I. trieda dorast 15. kolo TJ Ptava NV Ptičie - TJ Tvarona Ulič
HE-STK-2017/2018-0183zmena miesta a času stretnutia I. trieda 15. kolo FO AJAX Pakostov - OŠK Hažín nad Cirochou
HE-STK-2017/2018-0182Zmena UHČ I. Trieda žiaci Z.Hámre - Stakčín
HE-STK-2017/2018-0181Zmena termínu I. trieda žiaci 15. kolo FO AJAX Pakostov - TJ Vihorlat Z. Hámre
HE-STK-2017/2018-0180Zrušenie stretnutia I. Trieda Dorast TJ Ptava Ptičie - TJ Tvarona Ulič
HE-STK-2017/2018-0179Zmena hracieho dňa
HE-STK-2017/2018-0178Zmena termínu stretnutia I. Trieda Dospelí Bela - Koškovce
HE-STK-2017/2018-0177Odohratie dohrávky 12. kola dospelí TJ Tatran Kolonica - TJ Družstevník Papín
HE-STK-2017/2018-0176Zmena UHČ I. trieda dorast 12. kolo TJ Ptava NV Ptičie – TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom
HE-STK-2017/2018-0175Zmena UHČ I. trieda žiaci 15. kolo FK Kamenica nad Cirochou – TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0174Zmena UHČ I. trieda dorast 15. kolo FK Kamenica nad Cirochou – TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0173Zrušenie stretnutia I. trieda dospelí TJ Družstevník Koškovce - Slovan Belá nadCirochou
HE-STK-2017/2018-0172Zrušenie stretnutia I. trieda dospelí TJ ŠM Ubľa - TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica
HE-STK-2017/2018-0171Zmena I. trieda dospelí TJ Družstevník Lukačovce - TJ Jednota SD Krásny Brod
HE-STK-2017/2018-0170Zmena I. trieda dospelí TJ Slovan Lobe N.Sitnica - OŠK Ohradzany
HE-STK-2017/2018-0169Zrušenie stretnutia II trieda dospelí TJ Tatran Kolonica - TJ Družstevník Papín
HE-STK-2017/2018-0168Zrušenie stretnutia I. trieda dospelí OŠK Udavské - ŠK Slávia Lackovce
HE-STK-2017/2018-0167zmena I. trieda žiaci 14. kolo TJ Družstevník Borov - FK Kamenica nad Cirochou
HE-STK-2017/2018-0166Zmena termínu 14. kolo I. trieda dorast Tj Družstevník Oľka - TJ PTAVA NV Ptičie
HE-STK-2017/2018-0165Zmena I. trieda dorast 14. kolo OFK Hažín nad Cirochou - OFK AGRIFOP Stakčín
HE-STK-2017/2018-0164Zmena I. trieda žiaci 14. kolo OŠK Kochanovce - TJ Družstevník Dlhénad Cirochou
HE-STK-2017/2018-0163Zmena I. trieda žiaci Z.Hámre - Stakčín 14. kolo
HE-STK-2017/2018-0162zmena termínu Belá - Udavské
HE-STK-2017/2018-0161Zmena I. trieda dorast 14. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0160Zmena I. trieda I. trieda žiaci 14. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0159Zmena I. trieda dorast TJ Tvatona Ulič - OŠK Udavské
HE-STK-2017/2018-0158Zmena I. trieda dospelíTJ Vihorlat Z.Hámre - TJ Družstevník Lieskovec
HE-STK-2017/2018-0157Zmena termínu stretnutia I. trieda dorast 7. kolo 0ŠK Udavské - FK Kamenica nad Cirochou
HE-STK-2017/2018-0156Zmena I. trieda dorast 7. kolo 0ŠK Udavské - FK Kamenica nad Cirochou
HE-STK-2017/2018-0155Zmena I. trieda žiaci 14. kolo F.O. AJAX Pakostov -TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom
HE-STK-2017/2018-0154Zmena I. trieda dorast 14. kolo F.O. AJAX Pakostov -TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom
HE-STK-2017/2018-0153Zmena I. trieda žiaci 6. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - OŠK Udavské
HE-STK-2017/2018-0152Zmena hracieho dňa I. trieda dorast 12. kolo Ptičie - Radvaň
HE-STK-2017/2018-0151Zmena hracieho dňa I. Trieda dorast 18. kolo FK obce Kochanovce/Brekov - FO Ajax Pakostov
HE-STK-2017/2018-0150Zmena termínu a hracej plochy
HE-STK-2017/2018-0149Pohár Habura - Lukačovce
HE-STK-2017/2018-0148Dohrávka Dospelí I. triedaN.Ladičkovce - Lieskovec