Rozhodnutia
HE-STK-2017/2018-0073Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 - N.Sitnica
HE-STK-2017/2018-0072Neoprávnený štart hráča
HE-STK-2017/2018-0071Nenastúpenie na stretnutie
HE-STK-2017/2018-0065Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 - V.Sitnica
HE-STK-2017/2018-0064Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Lackovce
HE-STK-2017/2018-0063Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Ubľa
HE-STK-2017/2018-0062Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Rovné
HE-STK-2017/2018-0061Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Zubné
HE-STK-2017/2018-0060Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Klenová
HE-STK-2017/2018-0059Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Ul.Krivé
HE-STK-2017/2018-0058Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Kolonica
HE-STK-2017/2018-0057Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 Rokytov
HE-STK-2017/2018-0056Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018 - Brestov
HE-STK-2017/2018-0055Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018-Hrubov
HE-STK-2017/2018-0054Poplatok za nesplnenie čl.11 RS 2017/2018- Turcovce
HE-STK-2017/2018-0053Poplatok za nesplnenie čl.11 RS Ňagov
HE-STK-2017/2018-0052Doplatok štartovného poplatku TJ Družstevník Habura
HE-STK-2017/2018-0051Zrušenie štartovného poplatku TJ Roma Podskalka
HE-STK-2017/2018-0050Zrušenie štartovného poplatku TJ Družstevník Borov
HE-STK-2017/2018-0045Štart hráčov družstva Lackovce
HE-STK-2017/2018-0044Členovia realizačného tímu
HE-STK-2017/2018-0038Zmena miesta stretnutia
HE-STK-2017/2018-0037Neoprávnený štart hráča
HE-STK-2017/2018-0036Zmena miesta stretnutia
HE-STK-2017/2018-0035Zmena miesta stretnutia
HE-STK-2017/2018-0034Štartovné 2017/18 II. trieda dospelí
HE-STK-2017/2018-0033Štartovné 2017/18 II. trieda dospelí
HE-STK-2017/2018-0032Štartovné 2017/18 II. trieda dospelí
HE-STK-2017/2018-0031Štartovné 2017/18 II. trieda dospelí
HE-STK-2017/2018-0030Štartovné 2017/18 II. trieda dospelí
HE-STK-2017/2018-0029Zmena miesta stretnutia
HE-STK-2017/2018-0026Zmena termínov domácich stretnutí