Rozhodnutia
HE-STK-2017/2018-0238Zmena UHČ stretnutia I. trieda žiaci 13. kolo TJ Družstevník Radvaň n/L - TJ Vihorlat Zemplínske Hámre na deň 19.6.2018 o 17,30 hod
HE-STK-2017/2018-0237Kontumácia I. trieda dospelí 26. kolo TJ ŠM Ubľa - OŠK Udavské kontumuje stretnutie 3:0 v prospech TJ ŠM Ubľa
HE-STK-2017/2018-0236Zrušenie stretnutia I. trieda Dospelí 26. kolo TJ ŠM Ubľa – OŠK Udavské konané dňa 16.6.2018
HE-STK-2017/2018-0235Zmena UHČ I. trieda dorast 13. kolo FK obce Kochanovce/Brekov – FK Kamenica n/C na deň 16.6.2018 o 10,00 hod
HE-STK-2017/2018-0234Kontumácia I. trieda dospelí 24. Kolo ŠK Slávia Lackovce - TJ ŠM Ubľa kontumuje stretnutie 3:0 v prospech ŠK Slávia Lackovce
HE-STK-2017/2018-0233Kontumácia I. trieda dospelí 24. Kolo ŠK Slávia Lackovce - TJ ŠM Ubľa kontumuje stretnutie 3:0 v prospech ŠK Slávia Lackovce
HE-STK-2017/2018-0232Kontumácia I. trieda dospelí 24. Kolo ŠK Slávia Lackovce - TJ ŠM Ubľa kontumuje stretnutie 3:0 v prospech ŠK Slávia Lackovce
HE-STK-2017/2018-0231Zmena UHČ stretnutia I. trieda žiaci 26. kolo TJ Vihorlat Zemplínske Hámre – TJ Družstevník Radvaň n/L na deň 9.6.2018 o 12,00 hod
HE-STK-2017/2018-0230Pozvanie na komisiu ŠTK ŠK Slávia Lackovce - TJ ŠM Ubľa
HE-STK-2017/2018-0229Zmena HP I. trieda žiaci 25. kolo TJ Družstevník Borov - OFK Agrifop Stakčín na deň 2.6.2018 o 12,00 hod na ihrisku v Borove
HE-STK-2017/2018-0228Kontumácia dospelí TJ Družstevník Hrabovec n/L
HE-STK-2017/2018-0227Zmena UHČ I. trieda žiaci 18. kolo FK obce Kochanovce/Brekov - TJ Prevadzkár Vyšná Sitnica na deň 2.6.2018 o 16,00 hod
HE-STK-2017/2018-0226Kontumácia dospelí TJ Družstevník Hrabovec n/L
HE-STK-2017/2018-0225Zmena UHČ I. trieda dorast 25. kolo FK obce Kochanovce/Brekov - TJ Slovan Belá n/C na deň 2.6.2018 o 10,00 hod
HE-STK-2017/2018-0224Zmena UHČ I. trieda dorast 26. kolo FK Kamenica n/C – FK obce Kochanovce/Brekov na deň 7.6.2018 o 18,00 hod
HE-STK-2017/2018-0223Zmena UHČ I. trieda žiaci 24. kolo OŠK Udavské - TJ Družstevník Radvaň n/L na deň 26.5.2018 o 09,30 hod
HE-STK-2017/2018-0222Zmena UHČ I. trieda žiaci 6. kolo TJ Slovan Belá n/C - OŠK Udavské na deň 23.5.2018 o 16,30 hod
HE-STK-2017/2018-0221Zmena UHČ I. trieda dorast 23. kolo FK Obce Kochanovce/Brekov - TJ Jasenov na deň 19.5.2018 o 13,00 hod
HE-STK-2017/2018-0220Zmena odohratia stretnutia 7. kolo nadstavba o postup II. trieda dospelí TJ Iskra Ňagov – OŠK Kochanovce dňa 3.6.2018 o 14,00 hod
HE-STK-2017/2018-0219Porušenie RS 2017/2018 ObFZ Humenné čl.11 bod p.
HE-STK-2017/2018-0218Kontumácia . trieda dorast 20. kolo FK obce Kochanovce/Brekov – TJ Tvarona Ulič
HE-STK-2017/2018-0217Zmena UHČ I. trieda 13. kolo žiaci TJ Jasenov - OFK Agrifop Stakčín
HE-STK-2017/2018-0216Zmena UHČ I. trieda dorast 22. kolo TJ Slovan Belá n/C - F.O. Ajax Pakostov
HE-STK-2017/2018-0215Kontumácia stretnutia TJ Javorník Uličské Krivé – ŠK Brestov
HE-STK-2017/2018-0214Zmena UHČ I. trieda dorast 21. kolo TJ Ptava Ptičie - FK Kamenica n/C
HE-STK-2017/2018-0213Zmena UHČ I. trieda dorast 21. kolo TJ Ptava Ptičie - FK Kamenica n/C
HE-STK-2017/2018-0212Zrušenie stretnuia nadstavba o umiestnenie II. Trieda dospelí 3. kolo TJ Javorník Uličské Krive - ŠK Brestov
HE-STK-2017/2018-0211Zmena UHČ v stretnutí I. Trieda žiaci 24. kolo TJ Jasenov - TJ Družstevník Borov
HE-STK-2017/2018-0210Odohratie stretnutia I. trieda dorast 18. kolo TJ Družstevník Papín - TJ Družstevník Radvaň n/L
HE-STK-2017/2018-0209Zmena 5. kolo nadstavba o postup II. trieda dospelí TJ Iskra Ňagov - TJ Družstevní Papín dňa 20.5.2018
HE-STK-2017/2018-0208Kontumácia stretnutia dorast 19. kolo TJ Družstevník Radvaň n/L- TJ Jasenov „B“
HE-STK-2017/2018-0207Zamietnutie podania námietky v stretnutí II. Trieda Rokytov - Papín
HE-STK-2017/2018-0206Zmena UHČ I. trieda dorast 21. kolo TJ Ptava Ptičie - FK Kamenica n/C
HE-STK-2017/2018-0205Zmena UHČ I. trieda žiaci 21. kolo TJ Ptava Ptičie - FK Kamenica n/C
HE-STK-2017/2018-0204Zrušenie stretnutia dorast 18. kolo I.trieda TJ Družstevník Papín - TJ Radvaň n/L
HE-STK-2017/2018-0203Zemna hracej plochy stretnutia I. trieda žiaci 18. kolo TJ Jasenov - TJ Ptava Ptičie
HE-STK-2017/2018-0202Zmena odohratia stretnutia 17. kolo I. trieda dorast FO AJAX Pakostov - TJ Tvarona Ulič
HE-STK-2017/2018-0201Nariadenie odohratie stretnutia I. trieda dorast 18. kolo TJ Družstevník Papín - TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom
HE-STK-2017/2018-0200Zmena UHČ I. trieda dorast 18. kolo TJ Slovan Belá n/C - TJ Družstevník Dlhé n/C
HE-STK-2017/2018-0199Zmenu UHČ I. trieda dorast 19. kolo TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0198Zmena UHČ I. trieda žiaci 17. kolo OŠK Udavské - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0197Zmena času I. trieda žiaci 17. kolo OŠK Udavské - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0196Zmena 19. kolo I. trieda dorast TJ Družstevník Oľka - FK obce Kochanovce/Brekov
HE-STK-2017/2018-0195Zmena hracieho dňa TJ Iskra Ňagov
HE-STK-2017/2018-0194Zmena odohratie stretnutia I. trieda Žiaci 24 kolo TJ Jasenov - TJ Družstevník Borov
HE-STK-2017/2018-0193Zmena stretnutia I. trieda Žiaci 14 kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - TJ Jasenov
HE-STK-2017/2018-0192Žiadosť TJ Lesy Zubné
HE-STK-2017/2018-0191Odhlásenie družstva dorastencov I. Trieda
HE-STK-2017/2018-0190Zmena 13. kolo I. trieda žiaci TJ Jasenov - OFK Agrifop Stakčín
HE-STK-2017/2018-0189Zmena HP I. Trieda žiaci 16. kolo TJ Jasenov - TJDružstevník Dlhén/C