Rozhodnutia
HE-DK-2018/2019-0022J. Bilčak, Ubla - zákaz výkonu funkcie...
HE-DK-2018/2019-0021M. Bindzar, zákaz výkonu funkcie kapitána
HE-DK-2018/2019-0020M. Pestik, zastavenie cinnosti
HE-DK-2018/2019-0019P. Olexik, zákaz výkonu športovej činnosti...
HE-DK-2018/2019-0018O. Olexik, zastavenie výkonu funkcie...
HE-DK-2018/2019-0017N. Sitnica - pokuta za HNS voči delegovanej osobe
HE-DK-2018/2019-0016N. Sitnica- neúplný kamerový záznam
HE-DK-2018/2019-0015Š. Max, žiadosť o zmenu trestu
HE-DK-2018/2019-0014Udavské, odvolanie voči výške pokuty
HE-DK-2018/2019-0013P. Kudlač, zastavenie činnosti za ČK
HE-DK-2018/2019-0012A. Bega, zastavenie činnosti za ČK
HE-DK-2018/2019-0011R. Rybár, Papín, žiadosť o zmenu trestu
HE-DK-2018/2019-0010odpoveď na podanie...
HE-DK-2018/2019-0009S. Bačovčin, zastavenie činnosti za ČK
HE-DK-2018/2019-0008Š. Max, zastavenie činnosti za ČK
HE-DK-2018/2019-0007OŠK Udavské, odstúpenie zo súťaže
HE-DK-2018/2019-0006T. Sima, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
HE-DK-2018/2019-0004S. Bačovčin, Lukačovce- upustenie od potrestania
HE-DK-2018/2019-0003TJ Družstevník Vyšný Žipov, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
HE-DK-2018/2019-0002OŠK Udavské, odpoveď na podnet
HE-DK-2018/2019-0001Udavské, pokuta za nenastúpenie na pohárové stretnutie