Disciplinárna komisia
HE-DK-2016/2017-0211
fp Z.Hámre
Z.Hámre na návrh ŠTK ukladá 50 € +5 € za odstúpenie družstva žiakov - RS.
Rozhodnutie: HE-DK-2016/2017-0211
Klub: TJ Vihorlat Zemplínske Hámre
Dátum zaevidovania: 16.06.2017 07:12
Dátum vyriešenia: 16.06.2017 07:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 16.06.2017 07:12
POKUTY