Disciplinárna komisia
HE-DK-2017/2018-0037
fp Radvaň n/L
Trestá TJ Družstevník Radvaň n/L za neoprávnený štart hráča v stretnutí I. tr. dorast Radvaň – Papín a neúčasť na zasadnutí KM ObFZ, finančnou pokutou 20 € +5 € prerokovanie
Rozhodnutie: HE-DK-2017/2018-0037
Klub: TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom
Dátum zaevidovania: 05.10.2017 22:09
Dátum vyriešenia: 05.10.2017 22:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 05.10.2017 22:09
POKUTY