Disciplinárna komisia
HE-DK-2017/2018-0038
Juraj Capcara
Zastavenie športovej činnosti nepodmienečne od 9.10.2017: Juraj Capcara 1368013 + 5 € (Z.Hámre) - 2 stretnutia nepodmienečne DP čl. 48/2a
Rozhodnutie: HE-DK-2017/2018-0038
Klub: TJ Vihorlat Zemplínske Hámre
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 14:18
Dátum vyriešenia: 08.10.2017 10:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 06.10.2017 14:19