Komisia rozhodcov
HE-KR-2017/2018-0028
Pochvala rozhodcom
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2017/2018-0028
Klub: TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 09:03
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 09:03
Stav: Vyriešené