Komisia rozhodcov
HE-KR-2017/2018-0029
Pochvala rozhodcovi
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2017/2018-0029
Klub: OŠK Udavské
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 09:05
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 09:05
Stav: Vyriešené