Komisia rozhodcov
HE-KR-2018/2019-0043
Ospravedlnenie
KR berie na vedomie.
Rozhodnutie: HE-KR-2018/2019-0043
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 13:04
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 13:05
Stav: Vyriešené