Komisia rozhodcov
HE-KR-2018/2019-0045
Ospravedlnenie.
KR berie na vedomie.
Rozhodnutie: HE-KR-2018/2019-0045
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 13:07
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 13:07
Stav: Vyriešené