Komisia mládeže
HE-KM-2017/2018-0006
Ladičkovce II. tr žiaci odhlásenie
KM berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KM-2017/2018-0006
Klub: TJ Družstevník Nižné Ladičkovce
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 15:19
Dátum vyriešenia: 22.08.2017 15:19
Stav: Vyriešené