Komisia mládeže
HE-KM-2017/2018-0007
Belá - Jasenov
KM berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KM-2017/2018-0007
Klub: TJ Jasenov
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 15:20
Dátum vyriešenia: 22.08.2017 15:20
Stav: Vyriešené