Komisia mládeže
HE-KM-2017/2018-0008
Belá - Jasenov I.tr. žiaci
KM berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KM-2017/2018-0008
Klub: TJ Jasenov
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 15:21
Dátum vyriešenia: 22.08.2017 15:21
Stav: Vyriešené