Odvolacia komisia
HE-OK-2018/2019-0001
Rozhodnutie Odv.K ObFZ HE -odvolanie TJ ŠM Ubľa
Rozhodnutie Odvolacej komisie ObFZ Humenné Odvolacia komisia ObFZ Humenné dňa 6.9.2018 prerokovala odvolanie TJ ŠM Ubľa voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ Humenné (ÚS č.6 zo dňa 16-8.2018) k stretnutiu z 4.8.2018 TJ ŠM Ubľa – OŠK Ohradzany Odvolacia komisia ObFZ Humenné rozhodnutie ŠTK ObFZ Humenné vo veci:ÚS ŠTK ObFZ Humenné č.06 zo dňa 16.8. 2018 z r u š u j e Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Celé uznesenie uverejnené v ÚS ObFZ Humenné č.09 z 6.9.2018
Rozhodnutie: HE-OK-2018/2019-0001
Klub: TJ ŠM Ubľa
Dátum zaevidovania: 25.09.2018 13:20
Dátum vyriešenia: 25.09.2018 13:20
Stav: Vyriešené