Športovo-technická komisia
HE-STK-2018/2019-0146
Zmena hracieho dňa pohárové stretnutie OŠK Ohradzany - TJ Slávia Lackovce odohrať dňa 11.11.2018 o 13,30 hod
ŠTK berie na vedomie podnet OŠK Ohradzany, Nariaďuje pohárové stretnutie OŠK Ohradzany - TJ Slávia Lackovce odohrať dňa 11.11.2018 o 13,30 hod na ihrisku v Ohradzanoch.
Rozhodnutie: HE-STK-2018/2019-0146
Klub: OŠK Ohradzany
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 15:14
Dátum vyriešenia: 25.10.2018 15:15
Stav: Vyriešené