Disciplinárna komisia
HE-DK-2017/2018-0069
fp Z.Hámre
Z.Hámre - DK na návrh ŠTK udeľuje za neúčasť na stretnutí 50 € podľa RS + 5 €
Rozhodnutie: HE-DK-2017/2018-0069
Klub: TJ Vihorlat Zemplínske Hámre
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 08:41
Dátum vyriešenia: 10.11.2017 08:42
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 10.11.2017 08:42
POKUTY